Nieuws en externe links
Nieuwsfeed Accountancy
Belastingplan 2024 stappen voor samenleving en belastingstelsel

Belastingplan 2024: stappen voor samenleving en belastingstelsel

Op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van Financiën het pakket Belastingplan 2024 aangeboden aan de Tweede Kamer. Het pakket bevat...
Banksaldo ondernemingsvermogen

Banksaldo ondernemingsvermogen?

Een ondernemer besluit om een bedrag van €250.000 dat op verschillende bankrekeningen staat, niet meer tot zijn privévermogen, maar tot...
Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling

Wat kunt u met de doorbetaaldloonregeling?

Een werknemer kan voor zijn dienstbetrekking bij een werkgever (hierna: hoofdwerkgever) ook in dienst zijn bij een andere werkgever (hierna:...
Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

Aftrek scholingsuitgaven onbevoegde docent op leeftijd

Een 73-jarige man geeft na zijn pensionering onbevoegd Duits op een middelbare school. Hij volgt een lerarenopleiding om alsnog bevoegd voor de klas...
Niet getekende pensioenovereenkomst toch rechtsgeldig

Niet getekende pensioenovereenkomst toch rechtsgeldig?

Een BV verleent aan haar directeur-grootaandeelhouder (DGA) pensioenrechten. Kort daarna overlijdt de DGA en gaat de BV weduwenpensioen uitkeren. Op...
In het nieuws

(De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.)

Schadevergoeding wegens te hoge werkdruk

Een werkneemster in de zorg die zwaar overbelast werd en daardoor ziek uitviel en langdurig arbeidsongeschikt werd, had geen recht op een billijke vergoeding maar wel op een schadevergoeding, omdat …

Ontslag op staande voet wegens klussen tijdens ziekte

Nadat uit een onderzoek door een recherchebureau was gebleken dat een werknemer tijdens ziekte in zijn huis aan het klussen was (waaruit volgde dat hij gelogen had over de beperkingen die …

Loondoorbetaling aan werknemer die zich ziek meldt wegens arbeidsconflict

Een werkgever moest tijdens het derde ziektejaar loon aan een werknemer doorbetalen, nadat het UWV aan de werkgever een loonsanctie had opgelegd. In dat derde ziektejaar had de werknemer recht op ..

Hoe ver gaat de vrijheid van meningsuiting van een werknemer?

De arbeidsverhouding tussen een werkneemster en haar collega’s was verstoord geraakt als gevolg van de publicatie van een boek door de werkneemster, waarin zij ook de relatie met collega’s had ..

Berekening van de hoogte van de transitievergoeding bij structureel overwerk

Het UWV had de hoogte van de te compenseren transitievergoeding onjuist berekend door bij een vrachtwagenchauffeur die structureel overwerkte uit te gaan van een vast overeengekomen aantal uren en …